Lietuvos bankas
2015-12-23
  • Pritarima skandidaturai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą viešam siūlymui pateikti ir įtraukti į prekybą AB „NASDAQ Vilnius“. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29, emisijos kaina 0,40 Eur.