Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos bankas patvirtino FR&R Invest IGA S.A. (Liuksemburgas) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti AB „Anykščių vynas“ likusias paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,095 EUR (devynis ir penkias dešimtąsias euro cento).

Sprendimas priimtas į oficialaus siūlymo teikėjo FR&R Invest IGA S.A. 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą patvirtinti AB „Anykščių vynas“ oficialaus siūlymo cirkuliarą ir leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą (su vėlesniais papildymais).

Pagrindinė informacija apie ketinamą teikti oficialų siūlymą (22.9 KB )

AB „Anykščių vynas" oficialus pasiūlymo cirkuliaras (198.9 KB )