Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos bankas patvirtino FR&R Invest IGA S.A. (Liuksemburgas) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti įmonių grupės „ALITA“, AB likusias paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,616 EUR (šešiasdešimt vieną ir šešias dešimtąsias euro cento).

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į oficialaus siūlymo teikėjo FR&R Invest IGA S.A. 2011 m. lapkričio 2 d. prašymą patvirtinti įmonių grupės „ALITA“, AB oficialaus siūlymo cirkuliarą ir leisti pakeisti privalomo oficialaus siūlymo kainą (su vėlesniais papildymais).

Pagrindinė informacija apie ketinamą teikti oficialų siūlymą (22.1 KB )

AB „ALITA" oficialus pasiūlymo cirkuliaras (215.1 KB )