Lietuvos bankas
2023-12-15
11

Finansinis ciklas Lietuvoje 2023 m. trečiąjį ketvirtį toliau lėtėjo – paskolų portfelio ir būsto kainų metiniai augimo tempai tolygiai mažėjo, nesudarydami reikšmingo neigiamo poveikio realiajai ekonomikai bei finansų sektoriui, todėl lig šiol atitiko ciklo švelnaus nusileidimo scenarijų, skelbiama naujausiame Lietuvos banko Finansinio ciklo Lietuvoje ketvirtiniame vertinime.

Atsižvelgiant į iki šiol vyravusias spartaus kreditavimo ir būsto kainų augimo tendencijas, anticiklinio kapitalo rezervo norma nekeičiama – nuo 2023 m. spalio 1 d. Lietuvoje taikoma 1 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma.

Anticiklinis kapitalo rezervas yra taikomas bankams ir centrinių kredito unijų grupėms konsoliduotai, siekiant užtikrinti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu arba esant ženklų, kad ekonomikos laukia iššūkiai.