Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino TeliaSonera AB (publ) pateiktą savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti TEO LT, AB likusias (nepriklausančias oficialaus siūlymo teikėjui prašymo įgyvendinti oficialų siūlymą pateikimo AB NASDAQ OMX Vilnius dienai) paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,637 euro.