Lietuvos bankas
2020-06-22
  • Fotolia_135243196_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. pirmojo ketvirčio išorės statistikos duomenis.

Einamosios sąskaitos balansas (ESB) ne vieną laikotarpį iš eilės yra perviršinis. Per metus jis padidėjo beveik 3,0 karto ir pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 772,0 mln. Eur, arba 6,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tai nulėmė perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai, kurie atsvėrė sumažėjusius užsienio prekybos ir pirminių pajamų deficitus. Prieš metus ESB sudarė 259,7 mln. Eur, arba 2,4 proc. BVP (žr. 1 pav.).

Nors buvo užfiksuotas pirmojo ketvirčio ESB perviršio metinis didėjimas, tačiau, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, jis sumažėjo 1,6 karto. Tam įtakos turėjo iš perteklinio deficitiniu tapęs pirminių pajamų balansas dėl reikšmingai sumažėjusių gautų Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui. Be to, sumažėjo ir teigiamas antrinių pajamų balansas.

Kapitalo sąskaitos perviršis per metus padidėjo 10,2 proc. ir sudarė 134,5 mln. Eur. Tam įtakos turėjo pervedimai, gauti iš ES struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti.

Grynasis finansinės sąskaitos investicijų teigiamas srautas, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 4,6 karto ir sudarė 934,1 mln. Eur, arba 8,4 proc. BVP (žr. 2 pav.). Jį lėmė portfelinių investicijų grynasis teigiamas 1,0 mlrd. Eur srautas, kuris susidarė dėl sparčiau už finansinį turtą užsienyje mažėjusių įsipareigojimų nerezidentams. Įsipareigojimai sumažėjo, nes Lietuva vasario mėn. išpirko didžiausią euroobligacijų emisiją.

Neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 11,3 mlrd. Eur, arba 23,1 proc. BVP.

Lietuvos bendroji skola užsieniui pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 30,9 mlrd. Eur, arba 63,3 proc. BVP, o grynoji skola – 2,9 mlrd. Eur, arba 6,0 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos srityje.

Pranešimo pdf versija (74.5 KB )