Lietuvos bankas
2020-05-14
  • Fotolia_102674532_Subscription_Monthly_MB.jpg
     
11

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. kovo mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perteklius sudarė 263,8 mln. Eur – palyginti su vasario mėn., jis išaugo 35,7 proc. Perviršį nulėmė tebesantis, nors ir mažėjantis, perviršinis paslaugų balansas ir padidėjęs antrinių pajamų balansas (žr. 1 pav.). Nors sumažėjo ir paslaugų eksportas bei importas (atitinkamai 14,7 ir 16,4 %), tačiau perviršinis balansas išliko ir sudarė 315,1 mln. Eur. Spartesnis prekių eksporto (9,8 %) didėjimas, palyginti su importu (4,9 %), sumažino užsienio prekybos balanso deficitą ir jis sudarė 34,2 mln. Eur;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 4,2 proc. Gauti pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų (kovo mėn. – 31,2 mln. Eur) sumažėjo 8,9 proc., apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą (kovo mėn. įmokos sudarė 20,2 mln. Eur) buvo per pusę mažesnės negu vasario mėn. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 52,1 mln. Eur – palyginti su vasario mėn., jie sumažėjo 37,0 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sudarė 18,7 mln. Eur, jie sumažėjo 39,0 proc.;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (227,7 mln. Eur) nulėmė padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos ir teigiamas portfelinių investicijų grynasis srautas (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius kovo mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (74 KB )