Lietuvos bankas
2012-03-06

2012 m. vasario 29 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 17 paskelbus Lietuvos banko 2012 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 03-40 „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino rengimo“, asmenys, pageidaujantys laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, Lietuvos bankui turėtų pateikti:

  • prašymą (26 KB ) leisti laikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro;
  • dvi nuotraukas (30 x 40 mm);
  • užpildytą pretendento anketą (39 KB );
  • dokumentą, įrodantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už egzamino laikymą.

Pageidautina, kad dokumentus pretendentai siųstų registruotu laišku Lietuvos bankui nuo 2012 m. vasario 29 d. iki kovo 13 d. (imtinai) adresu Žirmūnų g. 151, LT- 09128 Vilnius. Išsamesnė informacija apie draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą teikiama telefonu (8 5) 268 0544 ir elektroniniu paštu [email protected]  

Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino preliminari data yra 2012 m. balandžio 17 d. Apie konkrečią egzamino datą ir laiką pretendentai bus informuoti asmeniškai registruotu laišku.

Egzaminui mutatis mutandis taikytinos Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 29‑954; 2007, Nr. 47-1851) nuostatos.

Valstybės rinkliava už draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino laikymą (75 litai) turi būti mokama:

Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
"Swedbank", AB, banko kodas - 73000
Įmokos kodas 5710.

Literatūros sąrašas (35.5 KB )