Lietuvos bankas
2019-01-29
  • Fotolia_189265350_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos bankas šiemet numato atlikti šalies bankų, kredito unijų, draudimo įmonių, elektroninių pinigų įstaigų ir kitų finansų rinkos dalyvių 14 planinių patikrinimų. Jų sąrašas, datos ir numatytos tikrinti sritys paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.

„Iš anksto apie mūsų planinius patikrinimus skelbiame trečius metus iš eilės. Tai pasiteisina, nes skatina dialogą su rinkos dalyviais, jie gali pasirengti tikrinimams ir įvertinti galimus veiklos trūkumus, savo iniciatyva juos pašalinti. Pasirengus tikrinimai vyksta greičiau ir sklandžiau“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Be planinių patikrinimų, reaguodamas į rinkos dalyvių veiklos pokyčius ar skundus, Lietuvos bankas atlieka ir patikrinimus be išankstinio perspėjimo. Lietuvos banko teisę tikrinti prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, vykdant finansų rinkos priežiūrą, numato Lietuvos banko įstatymas.

Siekis sukurti pažangią bei patrauklią finansų sektoriaus reguliacinę ir priežiūrinę aplinką yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių.

Patikrinimų planą rasite čia.