Lietuvos bankas
2022-01-20
11

Siekdami suteikti daugiau aiškumo, kur yra nukreipiamos daugelio Lietuvos gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos, atlikome pensijų fondų investicijų į obligacijas analizę (2017–2021 m. birželio mėn.). Ji leidžia palyginti skirtingų pensijų kaupimo bendrovių investavimo strategijas ir atskleisti pensijų kaupimo dalyviams daugiau išsamesnės informacijos apie jų kaupiamo turto struktūrą. 

Pavyzdžiui, investavimo į vyriausybių vertybinius popierius analizė rodo, kad dauguma lėšų nukreipiama į Europos Sąjungos šalių vyriausybių išleistas obligacijas. O kalbant apie skolos vertybinių popierius daugiausia lėšų nukreipiama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos komunalinių paslaugų, bankų ir nekilnojamojo turto sektorių įmonių obligacijas. Daugėja tiesioginių investicijų į žaliąsias obligacijas, ši tendencija turėtų išlikti ir ateityje.

Lietuvos pensijų fondų investicijų į obligacijas analizė