Lietuvos bankas
2016-06-30
  • IMG_8728.JPG
     
11

Lietuvos bankas paskelbė Emitentų 2015 m. veiklos apžvalgą. Joje nagrinėjami konsoliduotieji bendrovių, kurių išleisti vertybiniai popieriai 2015 m. gruodžio 31 d. buvo įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, 2015 m. metinės informacijos duomenys. Apžvalgoje apibendrinama 30 emitentų 2015 m. finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai, pateikiama auditorių išvadų dėl bendrovių finansinių ataskaitų apžvalga, aptariama emitentų darbuotojų ir akcininkų kaita, darbuotojų grupių darbo užmokesčio tendencijos. Joje taip pat analizuojamos prekybos akcijomis tendencijos.

Emitentų veiklos apžvalga (607.5 KB )pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.