Lietuvos bankas
2020-05-29
11

Paskelbta kandidatų atranka į Pagalbos verslui fondą valdysiančios UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ valdybą, nepriklausomą stebėtojų tarybą ir įmonės vadovo pareigybę. Kandidatuoti į šias pozicijas galima iki birželio 5 d., vėliau kandidatus vertins ekspertų komisija. Fondo steigimo darbai pradedami antradienį Europos Komisijai palaiminus Lietuvos pagalbos verslui fondo planą.

Į Pagalbos verslui fondą valdančios įmonės vadovo, valdybos ir nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pozicijas siekiama pritraukti kandidatus, kurie yra sukaupę solidžią praktinę investicinių fondų valdymo patirtį, puikiai išmano finansines priemones, turi investicinių projektų vertinimo patirties. Atrenkant kandidatus bus vertinamos ir tokios savybės kaip lyderystė, strateginis mąstymas bei gebėjimas siekti tikslų. Kandidatus padės atrinkti nepriklausomi UAB „AIMS International Lietuva“ konsultantai.

Finansinę paramą iš Fondo galės gauti vidutinės ir didelės įmonės, patiriančios sunkumų dėl pandemijos padarinių ir kurių veiklos nutraukimas gali turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. 

Fondas finansavimą teiks remdamasis Europos Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos suteikimo principais. Pagalba įmonėms bus teikiama paskolų, skolos vertybinių popierių, investicijų į nuosavybę ar mišriųjų priemonių forma.

Toks pagalbos mechanizmas, tikimasi, skatins pagalbos siekiančias įmonės leisti skolos vertybinius popierius ir taip prisidės prie kapitalo rinkos plėtros Lietuvoje.  

Atranka į stebėtojų tarybos narių pareigybes
Atranka į valdybos narių ir generalinio direktoriaus pareigybes