Lietuvos bankas
2023-11-30
11
  • Kaip galimos temos pasirinktos „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“.
  • Patariamoji grupė iki 2024 m. pabaigos pasiūlys dizaino motyvus.
  • ECB valdančioji taryba 2026 m. turėtų išrinkti galutinį banknotų dizainą ir nuspręsti, kada naujieji banknotai bus pagaminti ir išleisti.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba kaip galimas būsimų banknotų temas, iš kurių bus galima rinktis, pasirinko „Europos kultūra“ ir „Upės ir paukščiai“. Priimant šį sprendimą buvo atsižvelgta į 2023 m. vasarą atliktų apklausų rezultatus, kurie šiandien buvo paskelbti atskiroje ataskaitoje. Apklausos buvo surengtos tam, kad Europos gyventojai galėtų pasisakyti, kurios iš septynių atrinktų temų jiems labiausiai patinka.

Pagal ECB užsakymu atliktos apklausos rezultatus, tarp euro zonos gyventojų populiariausia tema buvo „Europos kultūra“ (21 %), o antra ir trečia vietos atiteko temoms „Upės – gyvybės vandenys Europoje“ (18 %) bei „Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys“ (17 %). Apklausoje dalyvavo 23 377 europiečių reprezentatyvioji imtis.

Tokią pačią apklausą 2023 m. liepos–rugpjūčio mėn. ECB atliko ir internetu. Joje sudalyvavo rekordiškai daug europiečių – daugiau kaip 365 000. Jos rezultatai papildo reprezentatyviosios apklausos rezultatus. Abiejose apklausose pirmenybė buvo teikiama toms pačioms trims temoms, nors ir išsidėsčiusioms kitokia seka. Be to, abiejose apklausose kitų keturių pasiūlytų temų rezultatai buvo gerokai prastesni.

Siekdama kuo plačiau atspindėti visuomenės pageidavimus, Valdančioji taryba nusprendė temas „Upės – gyvybės vandenys Europoje“ ir „Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys“ sujungti į vieną bendrą su gamta susijusią temą.

„Mes labai džiaugiamės, kad žmonės aktyviai dalyvavo mūsų internetinėje apklausoje“, – sakė ECB Pirmininkė Christine Lagarde. „Abi pasirinktas temas sieja vienas bendrumas – jos abi susieja Europą ir europiečius, o tai labai atitinka mūsų tikslą – užtikrinti, kad banknotai būtų artimesni įvairių grupių žmonėms.“

Valdančioji taryba nusprendė įsteigti patariamąją grupę, kuri iki 2024 m. pabaigos pasiūlytų pasirinktų temų motyvus. Po to bus surengtas konkursas naujųjų banknotų dizainui sukurti, ir Europos piliečiai vėl turės galimybę pareikšti savo nuomonę dėl dizaino variantų.

„Banknotai – mūsų vienybės Europoje simbolis, ir dabar, ir ateityje. Esame įsipareigoję užtikrinti, kad visi galėtų pasirinkti, kaip mokėti – grynaisiais pinigais ar skaitmeninėmis mokėjimo priemonėmis“, – sakė Vykdomosios valdybos narys Piero Cipollone.

Sprendimą dėl galutinio dizaino ir dėl to, kada naujieji banknotai bus gaminami ir išleisti į apyvartą, ECB turėtų priimti 2026 m. Kai tik bus priimtas sprendimas gaminti naujus banknotus, prireiks keleto metų, kol pirmieji banknotai pasirodys apyvartoje.