Lietuvos bankas
2017-11-16
  • Fotolia_83032999_Subscription_Monthly_XL.jpg
     
11

Lietuvos bankas informuoja, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) parengė gaires dėl pranešimų apie sandorius, pavedimų duomenų saugojimo ir laikrodžių sinchronizavimo pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą II.

Gairės aktualios investicinėms įmonėms, prekybos vietoms, patvirtintiems pranešimų teikimo subjektams. Jose pateikiami tam tikri sandorių ir pavedimų duomenų laikymo ir perdavimo scenarijai, techninės instrukcijos, kaip teikti pranešimus apie sudarytus sandorius, ir kiti paaiškinimai, kaip taikyti Komisijos deleguotųjų reglamentų (ES) 2017/590, (ES) 2017/580 ir (ES) 5017/574 reikalavimus.

Rinkos dalyviai gairių nuostatų turės laikytis nuo 2018 m. sausio 3 d.