Lietuvos bankas
2018-10-24
 • SVETAINEI.jpg
   
11

Lietuvos bankas pratęsė paraiškų gauti premiją už ekonomikos srities disertaciją ir V. Jurgučio premiją priėmimą iki šių metų lapkričio 9 d. Paraiškas mokslininkai gali teikti lietuvių arba anglų kalba, dokumentus siųsdami el. paštu [email protected]. Premijų skyrimo nuostatus rasite https://bit.ly/2NnMyqu.

Premija už ekonomikos mokslų srities disertaciją (5 000 Eur).

Kas gali pretenduoti gauti premiją?

 • Ekonomikos mokslų arba susijusios srities daktaro disertaciją apgynę mokslininkai. Disertacija turi būti apginta per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.
 • Pretendentai turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys arba užsienio valstybės piliečiai, apgynę disertaciją Lietuvos mokslo įstaigoje

Pretenduojantys mokslininkai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • pretendentą siūlančio vieno arba kelių fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotų atstovų parašais patvirtintos rekomendacijos (originalai) arba savo kandidatūrą pateikusio pretendento pasirašytas lydraštis (originalas);
 • pretendento gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (CV);
 • trumpas disertacijos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymas;
 • disertacija;
 • disertacijos recenzijos, kuriomis buvo remiamasi suteikiant mokslų daktaro laipsnį, nebent jos recenzijos siūlytojui dėl objektyvių priežasčių neprieinamos;
 • pretendento kontaktiniai duomenys (gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas ir kt.);
 • lietuvių kilmę patvirtinančių dokumentų kopijos, jeigu pretendentas yra lietuvių kilmės asmuo, bet ne Lietuvos Respublikos pilietis.

Vlado Jurgučio premija (10 000 Eur).

Kas gali pretenduoti gauti premiją?

 • Lietuvos ekonomistai arba su Lietuvos mokslo institucijomis susiję užsienio šalių ekonomistai, vykdantys mokslinę veiklą ir galintys pateikti mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

 • pretendentą siūlančio vieno arba kelių fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotų atstovų parašais patvirtintos rekomendacijos (originalai) arba savo kandidatūrą pateikusio pretendento pasirašytas lydraštis (originalas);
 • pretendento gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (CV), mokslinių darbų sąrašas;
 • mokslinis darbas, už kurį siūloma premijuoti, ir jo recenzijos, nebent jos siūlytojui būtų dėl objektyvių priežasčių neprieinamos;
 • lietuvių kilmę patvirtinančių dokumentų kopijos, jeigu pretendentas yra lietuvių kilmės asmuo, bet ne Lietuvos Respublikos pilietis;
 • kai pretendentas yra kolektyvas, pateikiami kiekvieno kolektyvo nario šiuose punktuose (išskyrus pirmą) nurodyti dokumentai.