Lietuvos bankas
2023-06-08
11

Lietuvos bankas informuoja, kad Slovakijos nacionalinis bankas (Národná banka Slovenska) panaikino draudimo įmonės NOVIS veiklos licenciją. 

Nuo 2023 m. birželio 5 d. jai draudžiama vykdyti draudimo veiklą, įskaitant sudaryti naujas draudimo sutartis, tačiau leidžiama baigti vykdyti įsipareigojimus pagal jau sudarytas draudimo sutartis.

Ši įmonė turėjo teisę teikti draudimo paslaugas ir Lietuvoje. Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu galioja iki penkiasdešimties su šia bendrove sudarytų gyvybės draudimo sutarčių. Jos galios, kol neprasidės planuojama minėtos draudimo įmonės likvidavimo procedūra, vyksianti pagal Slovakijos nacionalinę teisę. Tokias draudimo sutartis sudarę klientai turėtų kreiptis į draudimo įmonę NOVIS arba jos tarpininką, per kurį buvo sudaryta konkreti draudimo sutartis.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pranešimas