Lietuvos bankas
2019-03-08
  • Fotolia_162635652_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba atšaukė Galperin, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją, išduotą daugiau kaip prieš metus. Toks nutarimas priimtas dėl to, kad įstaiga nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų ir nesilaikė nustatytų veiklos reikalavimų.

„Kurdami palankią verslui aplinką mūsų šalyje, sklandžiai ir operatyviai organizuojame finansų rinkos dalyvių licencijavimo procesą, tai paskatino pradėti veikti keliasdešimt naujų finansų paslaugų teikėjų iš Lietuvos ir užsienio. Kartu užtikriname ir efektyvią jų veiklos priežiūrą. Lietuvos bankas niekada netoleravo ir netoleruos rinkos dalyvių, kurie nevykdo realios veiklos arba nesilaiko teisės aktų reikalavimų. Į tai reaguodami imamės poveikio priemonių, o kraštutiniu atveju – panaikiname licenciją“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Galperin, UAB, neturi veikiančių valdymo organų (įstaigos vadovas ir valdybos nariai yra atsistatydinę, stebėtojų taryba taip pat yra neveiksni). Įstaiga daugiau nei 12 mėnesių nepasinaudojo licencija ir nepradėjo leisti elektroninių pinigų ir teikti jos turėtoje licencijoje nurodytų mokėjimo paslaugų.

Anksčiau Lietuvos bankas yra panaikinęs išduotas dvi mokėjimo įstaigų licencijas, nes įstaigos nepradėjo veiklos.