Lietuvos bankas
2024-07-01
11

Pagal Europos Sąjungos Kriptoturto rinkų (angl. Markets in Crypto-Assets, MiCA) reglamentą, paslaugas ketinančios teikti finansų įstaigos kviečiamos dalyvauti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos rengiamoje apklausoje. Ja siekiama išsiaiškinti, kokiu mastu finansų įstaigos ketina teikti su kriptoturtu susijusias paslaugas.

Apklausoje kviečiamos dalyvauti tos finansų įstaigos, kurioms galios MiCA reglamento 60 straipsnis, t. y. kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, valdymo įmonės ir kitos finansų įstaigos, ir kurios ketina teikti su kriptoturtu susijusias paslaugas ir numato pateikti informaciją apie tai Lietuvos bankui.

Apklausos anketą sudaro 16 klausimų, ją užpildyti galima per 15–30 min. Apklausa vyks iki liepos 26 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.