Lietuvos bankas
2019-10-28
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 114,5 mln. Eur. Valdžios sektoriaus, namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai padidėjo atitinkamai 64,9 mln., 51,0 mln. ir 6,1 mln., o finansų sektoriaus indėliai sumažėjo 7,5 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 50,0 mln. ir 12,0 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 17,8 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 61,8 mln. ir 6,5 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 46,1 mln. ir 4,5 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 57,3 mln., 4,3 mln. ir 0,2 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. rugsėjo mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (108.5 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.