Lietuvos bankas
2019-08-28
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų balansas
 

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 306,7 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 164,9 mln., 77,7 mln., 62,4 mln. ir 1,7 mln. Eur. Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 144,1 mln. ir 60,6 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 0,3 mln. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 66,4 mln., 7,9 mln. ir 3,8 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 77,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 59,2 mln., 6,2 mln. ir 12,5 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. liepos mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (110.2 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.