Lietuvos bankas
2019-03-28
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 179,1 mln. Eur. Namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 156,5 mln., 76,8 mln. ir 4,5 mln., o ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 58,7 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 143,5 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 11,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 13,6 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 12,6 mln. ir 8,1 mln., o paskolos finansų sektoriui ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 4,7 mln. ir 2,4 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 32,4 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 4,6 mln. ir 40,4 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. vasario mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (154.3 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos srityje.