Lietuvos bankas
2018-08-28
  • PFI.jpg
     
11

2018 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų balansas
 

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 425,2 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 346,2 mln., 63,9 mln. ir 16,2 mln., o namų ūkių indėliai sumažėjo 1,2 mln. Eur. Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 303,8 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 4,9 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 22,4 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 74,1 mln. ir 3,0 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 49,8 mln. ir 4,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 52,1 mln., 12,1 mln. ir 9,8 mln. Eur.

Išsamiau apie 2018 m. liepos mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (328.7 KB ). Išsamius liepos mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos srityje.