Lietuvos bankas
2021-07-27
11

2021 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 292,7 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 7,2 mlrd. Eur. Namų ūkių2 ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 326,6 mln. ir 170,8 mln., o finansų3 ir valdžios sektorių jie sumažėjo atitinkamai 115,8 mln. ir 88,9 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 4,2 mlrd., 2,8 mlrd., 181,3 mln. ir 62,6 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. birželio pabaigoje sudarė atitinkamai 19,2 mlrd., 9,4 mlrd., 2,9 mlrd. ir 872,7 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 336,2 mln. ir 155,5 mln. – iki atitinkamai 14,9 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 104,5 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. – 298,2 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui per mėnesį išaugo atitinkamai 131,2 mln. ir 38,1 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 63,7 mln. ir 1,0 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 1,1 mlrd. ir 71,9 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 876,6 mln. ir 20,2 mln. Eur. 2021 m. birželio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 11,6 mlrd., 1,2 mlrd., 7,6 mlrd. ir 333,9 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 103,8 mln., 11,7 mln. ir 15,7 mln. – iki atitinkamai 9,7 mlrd., 733,6 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,01 proc. p. – iki 3,33 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo 0,27, o vartojimui ir būstui įsigyti jos padidėjo atitinkamai 0,14 ir 0,01 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. birželio mėn. sudarė atitinkamai 4,78, 8,80 ir 2,21 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite įrankiu Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.4 KB download icon)