Lietuvos bankas
2019-11-28
  • PFI.jpg
     
11

2019 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 595,2 mln. Eur. Namų ūkių, ne finansų bendrovių, finansų sektoriaus ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 290,4 mln., 213,4 mln., 45,9 mln. ir 45,5 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 286,9 mln. ir 239,3 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį sumažėjo 25,4 mln. Eur. Paskolos Lietuvos finansų sektoriui, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 43,2 mln., 25,3 mln. ir 1,8 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 44,9 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti padidėjo 60,7 mln., o vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 2,0 mln. ir 13,7 mln. Eur.

Išsamiau apie 2019 m. rugsėjo mėn. PFĮ balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (108.5 KB ). Išsamius duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.