Lietuvos bankas
2021-05-31
11

2021 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 206,8 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) jos sumažėjo 83,8 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2, ne finansų bendrovėms ir finansų sektoriui3 per mėnesį išaugo atitinkamai 96,6 mln., 59,9 mln. ir 50,3 mln. Eur, o paskolos valdžios sektoriui nepakito. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms, valdžios ir finansų sektoriams sumažėjo atitinkamai 914,4 mln., 20,9 mln. ir 7,9 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 859,4 mln. Eur. 2021 m. balandžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,6 mlrd., 333,0 mln., 1,1 mlrd. ir 11,4 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 85,5 mln., 9,0 mln. ir 2,0 mln. – iki atitinkamai 9,5 mlrd., 713,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 707,9 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. jie padidėjo 6,8 mlrd. Eur. Valdžios sektoriaus, finansų sektoriaus ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 777,6 mln., 76,1 mln. ir 33,5 mln., o namų ūkių jie padidėjo 179,3 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 3,7 mlrd., 2,8 mlrd., 141,2 mln. ir 125,2 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. balandžio pabaigoje sudarė atitinkamai 18,7 mlrd., 9,4 mlrd., 2,8 mlrd. ir 928,9 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 202,4 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 16,1 mln. – iki atitinkamai 14,8 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,02 proc. p. – iki 3,35 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo 0,46, o vartojimui ir būstui įsigyti jos sumažėjo atitinkamai 0,04 ir 0,01 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 5,59, 8,60 ir 2,18 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

 

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (108.4 KB download icon)