Lietuvos bankas
2020-02-27
  • PFI.jpg
     
11

2020 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 64,4 mln. – iki 20,5 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2 ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 78,6 mln. ir 31,4 mln., o paskolos finansų3 ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 39,1 mln. ir 6,4 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,5 mlrd., 8,5 mlrd., 1,1 mlrd. ir 362,4 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 73,8 mln. ir 8,1 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 3,3 mln. – iki atitinkamai 8,5 mlrd., 766,8 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 177,3 mln. – iki 24,8 mlrd. Eur. Namų ūkių indėliai sumažėjo 337,4 mln., o valdžios sektoriaus, ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 79,8 mln., 65,0 mln. ir 15,4 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 15,0 mlrd., 2,5 mlrd., 6,7 mlrd. ir 620,6 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 337,3 mln., o ne finansų bendrovių jie padidėjo 131,5 mln. – iki atitinkamai 11,1 mlrd. ir 6,3 mlrd. Eur.

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Pranešimo pdf versija (128.3 KB )