Lietuvos bankas
2021-12-29
11

2021 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. lapkričio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 190,2 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2, finansų sektoriui3, ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui išaugo atitinkamai 101,2 mln., 53,0 mln., 35,5 mln. ir 0,6 mln. Eur. 2021 m. lapkričio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 12,1 mlrd., 1,5 mlrd., 8,7 mlrd. ir 356,0 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 93,3 mln., 6,2 mln. ir 1,7 mln.– iki atitinkamai 10,1 mlrd., 781,2 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 8,4 mln. Eur. Finansų sektoriaus indėliai per mėnesį sumažėjo 41,4 mln., o valdžios sektoriaus, ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai padidėjo atitinkamai 16,0 mln., 14,2 mln. ir 2,9 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. lapkričio pabaigoje sudarė atitinkamai 879,0 mln., 3,4 mlrd., 9,4 mlrd. ir 19,9 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 30,0 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 22,4 mln. – iki atitinkamai 16,1 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,02 proc. punkto – iki 3,09 proc. Paskolų vartojimui ir būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,50 ir 0,02, o kitiems tikslams jos padidėjo 1,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. lapkričio mėn. sudarė atitinkamai 8,02, 2,06 ir 5,18 proc. (žr. 4 pav.).

Nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose padidėjo 8,4 mlrd.: namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 4,9 mlrd., 2,8 mlrd., 678,1 mln. ir 57,0 mln. Eur. Tuo pačiu metu kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,7 mlrd.: namų ūkiams, finansų ir valdžios sektoriams jos padidėjo atitinkamai 1,6 mlrd., 321,4 mln. ir 1,9 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms sumažėjo 253,1 mln. Eur.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams didėja sparčiau, o Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose auga lėčiau: paskolos ir indėliai padidėjo atitinkamai 2,0 mlrd. ir 963,2 mln. Eur.

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (114.2 KB download icon)