Lietuvos bankas
2017-03-31
11

Į Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisykles įtrauktas naujas numizmatinių vertybių pardavimo būdas – tai pardavimas elektroninėje parduotuvėje, kurią ketinama atidaryti jau artimiausiu metu Lietuvos banko interneto puslapyje.

Minėtas taisykles pakeitė Lietuvos banko valdyba ir išsamiai nurodė, kaip bus paskirstomas numizmatinių vertybių tiražas pagal kiekvieną pardavimo būdą. 50 proc. viso tiražo nutarta skirti išankstiniam pardavimui el. parduotuvėje. Ši dalis iki išankstinio pardavimo pradžios galės būti mažinama, numizmatines vertybes Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu skiriant ne daugiau kaip 30 proc. viso tiražo prekybai mugėse, ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo Lietuvos valstybės, vietos savivaldos bei valstybės ir savivaldybių institucijų reprezentacinėms reikmėms ir kitiems asmenims, kai išleista numizmatinė vertybė reprezentuoja jų veiklą, ne daugiau kaip 30 proc. viso tiražo skiriama numizmatinių vertybių platintojams. Be to, numatyta ne daugiau kaip 5 proc. viso tiražo skirti Lietuvos banko reprezentacinėms reikmėms ir kitiems Lietuvos banko poreikiams bei Lietuvos muziejams. Likusi tiražo dalis bus parduodama Lietuvos banko kasose, išskyrus tuos atvejus, kai numizmatinės vertybės tiražas yra mažesnis kaip 2 000 vnt. Tuo atveju, kai numizmatinės vertybės tiražas bus mažesnis kaip 2 000 vnt., kasose parduodama nebus.

Pradėjus veikti elektroninei parduotuvei, bus atsisakyta iki šiol veikusios išankstinio užsakymo sistemos. 2017 m. antrąjį ketvirtį išankstiniai užsakymai nevyks.  Dėl logistinių priežasčių, siekiant laiku ir tiksliai paskirstyti numizmatines vertybes tarp pardavimo vietų ir kuo operatyviau perduoti jas siuntimo paslaugas teikiančiam tiekėjui, elektroninėje parduotuvėje numizmatinės vertybės bus pradedamos pardavinėti likus 5 darbo dienoms iki numatomos numizmatinės vertybės išleidimo dienos.