Lietuvos bankas
2021-11-26
11

2021 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 565,8 mln. Eur. Namų ūkių2, valdžios sektoriaus ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį išaugo atitinkamai 316,2 mln., 217,2 mln. ir 38,1 mln., o finansų sektoriaus3 jie sumažėjo 5,7 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. spalio pabaigoje sudarė atitinkamai 19,9 mlrd., 3,4 mlrd., 9,3 mlrd. ir 919,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 327,4 mln. ir 67,9 mln. – iki atitinkamai 16,1 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 373,5 mln. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, namų ūkiams, finansų ir valdžios sektoriams per mėnesį išaugo atitinkamai 235,3 mln., 74,7 mln., 58,8 mln. ir 4,7 mln. Eur. 2021 m. spalio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 8,7 mlrd., 12,0 mlrd., 1,4 mlrd. ir 355,4 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 81,5 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 0,3 mln. ir 6,5 mln. – iki atitinkamai 10,0 mlrd., 775,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,25 proc. punkto – iki 3,11 proc. Paskolų būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,05 ir 1,30, o vartojimui jos padidėjo 0,18 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. spalio mėn. sudarė atitinkamai 2,08, 4,10 ir 8,52 proc. (žr. 4 pav.).

Nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose padidėjo 8,4 mlrd.: namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 4,9 mlrd., 2,8 mlrd., 662,2 mln. ir 98,4 mln. Eur. Tuo pačiu metu kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,5 mlrd.: namų ūkiams, finansų ir valdžios sektoriams jos padidėjo atitinkamai 1,5 mlrd., 268,4 mln. ir 1,3 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms sumažėjo 288,7 mln. Eur.

Nuo 2021 m. balandžio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams didėja sparčiau, o Lietuvos rezidentų indėlių kredito įstaigose auga lėčiau: paskolos ir indėliai padidėjo atitinkamai 1,8 mlrd. ir 971,6 mln. Eur.

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nors Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose didėjo lėčiau, tačiau jų augimas nesustojo
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nors Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose didėjo lėčiau, tačiau jų augimas nesustojo
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nors Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose didėjo lėčiau, tačiau jų augimas nesustojo
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Nors Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose didėjo lėčiau, tačiau jų augimas nesustojo

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (115.4 KB download icon)