Lietuvos bankas
2017-06-27

Šiandien Vilniuje prasideda Lietuvos banko kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) surengta ekonominių tyrimų konferencija. Pagrindinis pranešėjas – Stokholmo universiteto profesorius, nuolatinis Nobelio ekonomikos premijos komisijos narys Torstenas Personas (Torsten Persson). Svarbiausias jo pranešimo klausimas – kas tampa politikais? Šiai kalbai renginio organizatoriai pranašauja išskirtinį dalyvių dėmesį. Jos autoriaus moksliniai straipsniai publikuoti visuose geriausiuose ekonomikos srities akademiniuose žurnaluose.

„Ekonomikos tyrėjai atlieka labai svarbų vaidmenį: tyrimai padeda atskleisti pamatines ekonomikos problemas ir pasiūlyti jų sprendimų. Todėl galimybė ne tik perskaityti vieniems kitų tyrimus, bet ir susitikus gyvai juos aptarti leidžia išsamiau panagrinėti ekonomikos problemas, galbūt diskusijose rasti naujų būdų, kaip jas spręsti“, – sako vienas pagrindinių konferencijos organizatorių Linas Tarasonis, Lietuvos banko Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus vyriausiasis ekonomistas.

Konferenciją šeštą kartą organizuoja lietuvių ekonomistų, studijuojančių ar dėstančių užsienyje, bendruomenė kartu su Lietuvos banku ir vienu iš šalies universitetų. Atnaujintoje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje per dvi dienas bus surengtos 8 sesijos skirtingomis temomis: bankininkystės, sveikatos ir plėtros, politinės ekonomikos, centrinės bankininkystės, tarptautinės ekonomikos, pramonės organizacijų, viešosios ekonomikos. korporatyvinių finansų. Visų sesijų metu pranešimus skaitys tyrėjai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Dar vienas renginys įvyks Vilniuje savaitės pabaigoje. Tai Lietuvos banko kartu su Nacionaline JAV ekonomikos tyrėjų agentūra (National bureau of economic research, inc.) surengtas tarptautinis makroekonomikos seminaras. Jame tyrėjai pristatys savo naujausius darbus. Su jais susipažins ir Lietuvos banko Tyrimų centro atstovai.

Lietuvos bankas ir viena iš didžiausių šalies aukštųjų mokyklų – KTU šių metų pradžioje susitarė bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų, žmogiškųjų išteklių ir kitų sričių projektus. Tame procese dalyvauja Lietuvos banke veikiantis Tyrimų centras. Jį Lietuvos bankas įsteigė 2014 m. kartu su Vilniaus universitetu, siekdamas skatinti finansų ir bankininkystės srities mokslinius tyrimus. Šių tikslų siekiama taip pat su aukštosiomis mokyklomis organizuojant ekonomikos konferencijas.