Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos bankas keičia savo ženklą ir pradeda taikyti Lietuvos banko ženklo ir kitų tapatumo elementų naudojimo principus (firminį stilių).

Lietuvos bankas keičia savo ženklą ir pradeda taikyti Lietuvos banko ženklo ir kitų tapatumo elementų naudojimo principus (firminį stilių). Jais apibrėžta, kaip praktikoje naudoti naująjį Lietuvos banko ženklą, logotipą ir kitus su institucijos tapatumu susijusius vizualiuosius atributus: spalvas, šriftus, banko interjero ir eksterjero informacijos elementus.

Naujuoju Lietuvos banko ženklu keičiamas nuo 1993 m. iki šiol naudotas Lietuvos banko ženklas. Kuriant naują Lietuvos banko ženklą, atsisakyta painios ornamentinės puošybos, ieškota naujų šiuolaikiškesnių sprendimų, kartu siekta išlaikyti visiems Lietuvos banko ženklo etapams būdingą susipynusių L ir B raidžių kompoziciją. Naująjį ženklą sudaro maksimaliai supaprastintų L ir B raidžių junginys, virstantis savarankišku simboliu, lakoniškai ir vaizdžiai reprezentuojančiu Lietuvos banką.

Naujuoju ženklu ir susistemintu firminiu stiliumi Lietuvos bankas siekia kurti bendrą vieningą tapatumo elementų sistemą, kuri yra vienas iš pagrindinių bankų įvaizdį formuojančių veiksnių.

Pagal naują firminį stilių parengtas ir išleistas Lietuvos banko 2005 m. sausio mėnesio biuletenis pradeda naujo dizaino Lietuvos banko leidinių seriją. Nuo 2005 m. balandžio 1 d. Lietuvos banko naujasis ženklas bus naudojamas ir visoje kitoje banko vizualinėje informacijoje, išskyrus vidaus ir išorės apipavidalinimo sprendimus, kurie bus įgyvendinami renovuojant banko pastatų vidų ir išorę.

Naująjį Lietuvos banko ženklą ir firminį stilių kūrė UAB „Dizaino institutas“.