Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. vasario 11 d. Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktorius Raimondas Kuodis skaitė pranešimą apie euro įvedimo Lietuvoje teisinius ir ekonominius aspektus jaunimo

2005 m. vasario 11 d. Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktorius Raimondas Kuodis skaitė pranešimą apie euro įvedimo Lietuvoje teisinius ir ekonominius aspektus jaunimo ekonominio švietimo programų lyderės „Lietuvos Junior Achievement“ organizuotame ekonomikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminare Vilniuje.

Lietuvos banko atstovas nušvietė euro įvedimo istorines ir teisines aplinkybes, išskirdamas Mastrichto kriterijų įgyvendinimo ir Konvergencijos ataskaitos apie jų įgyvendinimą svarbą. Pranešėjas apžvelgė šiandieninę Lietuvos ekonomikos situaciją ir išdėstė ekonominius argumentus už ir prieš euro įvedimą mūsų šalyje.

R. Kuodis atsakė į mokytojų klausimus. Pedagogus labiausiai domino temos apie būsimų pinigų stabilumą, naikinimą, infliaciją.