Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuva per pastaruosius kelerius metus pasiekė labai gerų ekonominių rezultatų ir gali būti viena iš pirmųjų

Lietuva per pastaruosius kelerius metus pasiekė labai gerų ekonominių rezultatų ir gali būti viena iš pirmųjų naujųjų Europos Sąjungos narių, kurios prisijungs prie euro zonos. Tai pirmadienį, vasario 28 dieną, pažymėjo Lenkijos nacionalinio banko prezidentas pro Lešekas Balcerovičius (Leszek Balcerowicz), skaitęs pranešimą Vilniuje Lietuvos banko organizuotoje valstybės institucijų, akademinės visuomenės atstovų, finansų analitikų apskritojo stalo diskusijoje tema ,,Konvergencijos patirtis ir kelias euro link“.

Šiame forume ir po jo Lietuvos banke vykusioje spaudos konferencijoje svečias kelis kartus akcentavo, kad šalims, siekiančioms sėkmingai prisijungti prie euro zonos ir joje dalyvauti, labai svarbi fiskalinė disciplina.

L. Balcerovičius minėjo, kad, siekiant žmonių gerovės didėjimo, būtina drąsiai ir greitai vykdyti ekonomines reformas. Savo pranešime svečias iš Varšuvos apžvelgė istorinę įvairių pasaulio regionų ir pokomunistinių šalių raidą ir padarė išvadą, kad šalys, nereformavusios ekonomikos arba lėtai vykdžiusios tokias reformas, atsiliko nuo pirmaujančių pasaulio valstybių pagal įvairius visuomenės gyvenimo kokybę atspindinčius rodiklius.

,,Pastarųjų kelerių metų duomenys, kuriuos analizavau, rodo, kad Lietuva yra tarp geriausių rezultatų pasiekusių šalių vidurio Europoje. Jūs beveik baigėte privatizavimą, jūsų ekonomika yra liberalizuota. Statistika rodo, kad Lietuvos valstybinio sektoriaus išlaidos palyginti su BVP yra stipriai sumažėjusios. Svarbiausias iššūkis ateityje – išlaikyti tokią pat poziciją“ – teigė L. Balcerovičius, atsakydamas į žurnalistų klausimus.

Svečias minėjo, jog Lenkijos centrinis bankas yra daręs ekonominius tyrimus, kokia būtų Lenkijos prisijungimo prie euro zonos nauda. Tyrimų rezultatai rodo, kad ekonominis augimas paspartėtų nuo 0,2 iki 0,4 proc. BVP vien dėl euro įvedimo.

Spaudos konferencijoje Lenkijos ir Lietuvos centrinių bankų vadovai pažymėjo, kad abu bankus sieja labai geri bendradarbiavimo santykiai.

,,Lietuvos bankas ir Lenkijos nacionalinis bankas reguliariai keičiasi aktualia informacija. Šio vizito metu aptarėme dviejų bankų bendradarbiavimo plėtojimo galimybes“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

L. Balcerovičius nuo 2001 metų yra Lenkijos nacionalinio banko prezidentas. Pirmojoje nekomunistinėje Lenkijos Vyriausybėje 1989 metais L. Balcerovičius užėmė vicepremjero ir finansų ministro postus, parengė ir realizavo drąsų reformų planą, kuris Lenkijos ūkį atvedė į rinkos ekonomiką. Šis žinomas kaimyninės šalies ekonomistas Lenkijos Vyriausybėje yra dirbęs ir vėlesniais metais.