Lietuvos bankas
2010-09-22

Pirmadienį, vasario 28 dieną Vilniuje, Lietuvos banke, vyksta valstybės institucijų, akademinės visuomenės atstovų, finansų analitikų apskritojo stalo diskusija tema

Pirmadienį, vasario 28 dieną Vilniuje, Lietuvos banke, vyko valstybės institucijų, akademinės visuomenės atstovų, finansų analitikų apskritojo stalo diskusija tema ,,Konvergencijos patirtis ir kelias euro link”.

Forumą pradėjo ir jo dalyvius pasveikino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Lietuvoje viešintis Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Lešekas Balcerovičius (Leszek Balcerowicz) šiame susitikime skaitė pranešimą ,,Konvergencijos proceso pasiekimai ir nesėkmės”.

Finansų ministras Algirdas Butkevičius skaitė pranešimą tema ,,Lietuvos fiskalinė politika rengiantis eurui”.

Forumas pratęsė dviejų šalių dialogą aktualiais ekonominių reformų ir finansų politikos patirties bei perspektyvų klausimais, ypač dėl pasirengimo įvesti eurą.