Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta leisti Vokietijos Federacinės Respublikos bankui Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) akcijų paketą. LŽŪB akcinio kapitalo dydis 102 839 115 Lt. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir NORD/LB sutartis dėl valstybei priklausančių 76,01 proc. dydžio LŽŪB akcinio kapitalo akcijų paketo pirkimo - pardavimo buvo pasirašyta 2002 m. vasario 18 d.  2. Nutarta pakeisti komerciniams bankams taikomus privalomųjų atsargų reikalavimus ir sumažinti privalomųjų atsargų normą nuo 8 iki 6 proc. Dėl privalomųjų atsargų normos sumažinimo 2 proc. punktais, privalomosios atsargos komerciniams bankams sumažės apie 260 mln. Lt. Taip pat numatyta, kad nuo 2002 m. lapkričio 24 d. bus išplėsta privalomųjų atsargų bazė, į ją įtraukiant įsipareigojimus, kurių pradinė trukmė ilgesnė nei 2 metai (dabar yra 1 metai). Taip pat padaryti kiti privalomųjų atsargų reikalavimų pakeitimai: suvienodinti privalomųjų atsargų apskaičiavimo data ir laikymo laikotarpis su atitinkama praktika Eurosistemoje, reglamentuota privalomųjų atsargų tvarka bankams reorganizuojantis bei kt. Šie sprendimai priimti atsižvelgiant į stabilią ekonominę ir bankų sistemos padėtį bei siekiant privalomųjų atsargų taisykles palaipsniui derinti su Europos centrinio banko reikalavimais.  3. Nutarta leisti AB Vilniaus bankui (VB) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (100 proc.) steigiamos akcinės bendrovės VB būsto kreditų ir obligacijų banko akcijų paketą. VB būsto kreditų ir obligacijų bankas bus dukterinė VB įmonė, kuri teiks specializuotas kreditavimo būsto įsigijimui paslaugas. Šio banko akcinio kapitalo formavimui VB skiria 20 mln. Lt.  4. Nutarta išduoti Klausučių ir “Daisotros” kredito unijoms licencijas verstis jų įstatuose nurodyta veikla. Klausučių ir “Daisotros kredito unijos - kooperatiniais pagrindais

1. Nutarta leisti Vokietijos Federacinės Respublikos bankui Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) akcijų paketą.

LŽŪB akcinio kapitalo dydis 102 839 115 Lt. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir NORD/LB sutartis dėl valstybei priklausančių 76,01 proc. dydžio LŽŪB akcinio kapitalo akcijų paketo pirkimo - pardavimo buvo pasirašyta 2002 m. vasario 18 d. 

2. Nutarta pakeisti komerciniams bankams taikomus privalomųjų atsargų reikalavimus ir sumažinti privalomųjų atsargų normą nuo 8 iki 6 proc.

Dėl privalomųjų atsargų normos sumažinimo 2 proc. punktais, privalomosios atsargos komerciniams bankams sumažės apie 260 mln. Lt.

Taip pat numatyta, kad nuo 2002 m. lapkričio 24 d. bus išplėsta privalomųjų atsargų bazė, į ją įtraukiant įsipareigojimus, kurių pradinė trukmė ilgesnė nei 2 metai (dabar yra 1 metai).

Taip pat padaryti kiti privalomųjų atsargų reikalavimų pakeitimai: suvienodinti privalomųjų atsargų apskaičiavimo data ir laikymo laikotarpis su atitinkama praktika Eurosistemoje, reglamentuota privalomųjų atsargų tvarka bankams reorganizuojantis bei kt.

Šie sprendimai priimti atsižvelgiant į stabilią ekonominę ir bankų sistemos padėtį bei siekiant privalomųjų atsargų taisykles palaipsniui derinti su Europos centrinio banko reikalavimais. 

3. Nutarta leisti AB Vilniaus bankui (VB) įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 (100 proc.) steigiamos akcinės bendrovės VB būsto kreditų ir obligacijų banko akcijų paketą.

VB būsto kreditų ir obligacijų bankas bus dukterinė VB įmonė, kuri teiks specializuotas kreditavimo būsto įsigijimui paslaugas. Šio banko akcinio kapitalo formavimui VB skiria 20 mln. Lt. 

4. Nutarta išduoti Klausučių ir “Daisotros” kredito unijoms licencijas verstis jų įstatuose nurodyta veikla.

Klausučių ir “Daisotros kredito unijos - kooperatiniais pagrindais suorganizuotos fizinių asmenų kredito įstaigos. Joms įsiregistravus ir pradėjus veiklą, Lietuvoje veiks 42 kredito unijos. 

5. Dalinai pakeista balansinės ataskaitos forma Nr. 6001.

Pakeitimai nustato, kad balansinės ataskaitos turto dalyje įvedamas naujas “Pretenzijų dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių” straipsnis, o įsipareigojimų dalyje - “Įsipareigojimų dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių” straipsnis.

Šiuose straipsniuose bus nurodomos sumos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurios pagal tarptautinius apskaitos standartus, turi būti nurodomos balanse.

6. Iš dalies pakeistos Finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisyklės.

Pakeitimai numato, kad komerciniai bankai teiktų informaciją ir apie mažesnes nei 10 proc. investicijas į akcijas.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo rekomendacijas, kad didėjant bankų kapitalui gali būti reikšmingos sumos investuotos į akcijas ir mažesnės nei 10 proc. Šios rekomendacijos buvo pateiktos atlikus Lietuvos finansinio sektoriaus vertinimo programą. 

7. Patvirtinta nauja paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių redakcija.

Naujoje taisyklių redakcijoje praplečiama paskolos sąvoka, t.y. į paskolų rizikos duomenų bazę turės būti perduota informacija ne tik apie paskolas ir kreditus, bet ir informacija apie kliento faktoringo bei vekselių operacijas. Taip pat pakeitimai numato, kad bankai turės nurodyti ir paskolos ekonominės veiklos rūšį, nurodytų įkeistas lėšas banko sąskaitose, draudimo įmonėje apdraustų paskolų sumą ir kt.

Nauja taisyklių redakcija patvirtinta siekiant sudaryti galimybes gauti reikalingą informaciją priežiūros funkcijoms atlikti bei sudaryti prielaidas komerciniams bankams paskolų gavėjų finansinei būklei ir patikimumui įvertinti. 

8. Nutarta neišleisti 10 Lt nominalo proginės monetos, skirtos Klaipėdai (iš serijos “Lietuvos miestai”) į apyvartą nuo 2002 m. kovo 27 d. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nukaldintas monetos pavyzdys nepilnai atitiko nustatytus techninius reikalavimus. 

9. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos Trakų salos piliai (iš serijos “Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai”) grafinių projektų konkurso rezultatai. Pirmoji vieta atiteko Vlado Polikšos projektui. Antroji ir trečioji - atitinkamai Giedriaus Paulausko ir Gedimino Karaliaus darbams.

Monetą į apyvartą planuojama išleisti 2002 m. III ketvirtyje.