Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvoje viešės Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Lešekas Balcerovičius (Leszek Balcerowicz). Jis lankysis Lietuvos banke (LB) ir susitiks su LB valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu.

Lietuvoje viešės Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Lešekas Balcerovičius (Leszek Balcerowicz). Jis lankysis Lietuvos banke (LB) ir susitiks su LB valdybos pirmininku Reinoldijumi Šarkinu.

Šio vizito tikslas – aptarti aktualias Lietuvos ir Lenkijos ekonomines problemas, dviejų šalių centrinių bankų bendradarbiavimo perspektyvas.

Vasario 28 dieną Vilniuje, Lietuvos banke, organizuojama valstybės institucijų, akademinės visuomenės atstovų, finansų analitikų apskritojo stalo diskusija tema ,,Konvergencijos patirtis ir kelias euro link”. Šiame forume dalyvausiantis Lenkijos nacionalinio banko prezidentas Lešekas Balcerovičius (Leszek Balcerowicz) skaitys pranešimą “Konvergencijos proceso pasiekimai ir nesėkmės”.

Finansų ministras Algirdas Butkevičius skaitys pranešimą tema “Lietuvos fiskalinė politika rengiantis eurui”.

Forumas pratęs dviejų šalių dialogą aktualiais ekonominių reformų ir finansų politikos patirties bei perspektyvų klausimais, ypač dėl pasirengimo įvesti eurą.

Lenkijai ir Lietuvai tapus Europos Sąjungos narėmis, abiejų šalių centriniai bankai plėtoja bendradarbiavimą, kuris apima ir ruošimąsi prisijungimui prie euro zonos.

2004 m. liepos 13 d. Lenkijos nacionalinis bankas Lietuvos banko valdybos pirmininko Reinoldijaus Šarkino vizito Varšuvoje metu surengė seminarą, kuriame LB valdybos pirmininkas perskaitė pranešimą ,,Lietuvos kelias į euro zoną”.

Lenkijos nacionalinio banko prezidento vizito programoje numatytas susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi, apsilankymas Kaune ir susitikimas su Kauno miesto meru.

Vasario 28 dieną, 11.00-11.30 val., Lietuvos banke įvyks spaudos konferencija, skirta pristatyti Lenkijos nacionalinio banko prezidento vizitą ir Lietuvos banke organizuotą forumą.