Lietuvos bankas
2010-09-22

2005 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 21,7 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 57,9 mln. litų. Pinigų kiekis P1 per sausio mėn. sumažėjo 330,7 mln. litų arba 2,7 procento ir mėnesio pabaigoje

2005 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 21,7 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 57,9 mln. litų.

Pinigų kiekis P1 per sausio mėn. sumažėjo 330,7 mln. litų arba 2,7 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 12,1 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais atitinkamai sumažėjo 121,0 ir 209,7 mln. litų. Nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį sumažėjo 166,9 ir 178,7 mln. litų, o kitų institucijų – padidėjo 136,0 mln. litų.

Kvazipinigai 2005 m. sausio mėn. padidėjo 272,6 mln. litų arba 2,9 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 9,6 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 191,6 mln. litų, iš jų daugiausia padidėjo fizinių asmenų šie indėliai – 109,2 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 81,0 mln., iš jų fizinių asmenų šie indėliai padidėjo 87,4 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių – grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita sausio mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 280,1 mln. litų iki 6,5 mlrd. litų, daugiausia dėl komercinių bankų įsipareigojimų užsieniui padidėjimo. Vidaus kreditas padidėjo 406,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 19,0 mlrd. litų. Labiausiai tai lėmė grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjimas 252,5 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 196,9 mln. litų, iš jo kreditas fiziniams asmenims – 181,3 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 122005 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 731,16 450,9-280,1-4,2
Užsienio turtas13 714,413 979,8265,41,9
Įsipareigojimai užsieniui6 983,47 528,8545,57,8
VIDAUS KREDITAS18 564,118 970,6406,52,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
138,1390,6252,5182,8
Pretenzijos vietiniams valdymo organams411,8392,7-19,1-4,6
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

88,595,57,18,0
Pretenzijos privačiam sektoriui16 030,216 227,1196,91,2
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 895,61 864,7-30,9-1,6
PINIGAI12 472,012 141,4-330,7-2,7
Pinigai apyvartoje5 121,25 000,2-121,0-2,4
Indėliai iki pareikalavimo7 350,87 141,1-209,7-2,9
KVAZIPINIGAI9 293,49 566,1272,62,9
Indėliai užsienio valiutomis4 319,64 400,681,01,9
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 973,85 165,4191,63,9
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 529,73 714,1184,45,2

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.