Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvoje viešintį Europos Komisijos narį Choakiną Almuniją (Joaquin Almunia), atsakingą už ekonominius ir pinigų reikalus, ketvirtadienį, vasario 24 dieną, Lietuvos banke (LB) Vilniuje priėmė LB valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas

Lietuvoje viešintį Europos Komisijos narį Choakiną Almuniją (Joaquin Almunia), atsakingą už ekonominius ir pinigų reikalus, ketvirtadienį, vasario 24 dieną, Lietuvos banke (LB) Vilniuje priėmė LB valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. 

,,Aptarėme visą pasirengimo euro įvedimui Lietuvoje procesą”, – po pokalbio su svečiu sakė R. Šarkinas. 

Europos Komisijos nariui Lietuvos banko valdybos pirmininkas pristatė Lietuvos banko artimiausių dvejų metų veiklos planą dėl euro įvedimo, kuris patvirtintas 2004 metų gruodžio 23 dieną. Tame plane numatytos reikalingos teisinės bazės suderinimo, pasirengimo grynųjų pinigų keitimui, visuomenės informavimo, LB infrastruktūros plėtros, pinigų politikos naujomis sąlygomis ir kitos organizacinės priemonės. Taip pat numatytas bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) institucijomis.

Europos Komisijos narys teigiamai įvertino tai, kad Lietuvos bankas jau yra patvirtinęs veiklos planą dėl euro įvedimo ir kryptingai rengiasi perėjimui prie bendros ES valiutos. 

,,Europos Komisijos narys pasiūlė ES institucijų pagalbą rengiantis euro įvedimui Lietuvoje. Konkrečiai svarstytas galimas bendradarbiavimas visuomenės informavimo srityje. Kalbėjome ir apie Vilniuje veikiančios valstybės įmonės ,,Lietuvos monetų kalykla” rengimąsi bei galimybes kaldinti euro centus ir eurų monetas”, – informavo R. Šarkinas.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas išsakė nuomonę, kad euro įvedimui mūsų šalyje bus pasirengta laiku ir tinkamai.

Susitikime patvirtinta Lietuvos banko pozicija, kad, įvertinus euro naudą ir būtinybę visapusiškai pasirengti valiutos keitimui,2007 m. sausio 1 diena yra tinkamiausia data įvesti eurą Lietuvoje.

Po susitikimo Lietuvos banke Europos Komisijos narys Choakinas Almunija (Joaquin Almunia) nuvyko į Vilniuje organizuotą konferenciją ,,Lietuvos kelias euro link: iššūkiai ir galimybės” ir perskaitė joje pranešimą.

Šiame renginyje pranešimą ,,Lietuvos kelias euro link: Lietuvos banko požiūris” skaitė ir LB valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.