Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti 2001 m. gruodžio 17 d. - 2002 m. vasario 20 d. atlikto AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) veiklos inspektavimo rezultatai. Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu, LŽŪB vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Nustatyta, kad bankas, grupuodamas paskolas, nepilnai laikėsi patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių reikalavimų. Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, LŽŪB įpareigotas juos pašalinti iki 2002 m. gegužės 2 d.  2. Išklausyta informacija apie atlikto bendro Lietuvos banko ir Lenkijos nacionalinio banko Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S. A. Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatus. Pažymėta, kad nustatyti trūkumai, susiję su Lietuvos bankui teikiama informacija, inspektavimo metu buvo pašalinti. Lenkijos nacionalinio banko Bankų priežiūros generalinis inspektoratas nurodymus inspektavimo metu nustatytų veiklos trūkumų šalinimui numato pateikti bendroje viso AB Kredyt Bank inspektavimo ataskaitoje 2002 m. gegužės mėn. Tai buvo pirmas kartas kai Lietuvoje veikiančio užsienio banko skyriaus inspektavimą atliko Lietuvos ir užsienio šalies kredito įstaigų priežiūrą vykdančios institucijos. Toks inspektavimas atliktas remiantis 2000 m. tarp Lietuvos banko ir Lenkijos Nacionalinio banko vadovų pasirašyta sutartimi “Dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje”. Lietuvos bankas vykdydamas kredito įstaigų priežiūrą atlieka pilną Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir dalinį užsienio bankų skyrių inspektavimą. Už užsienio bankų skyrių priežiūrą yra atsakinga banko kilmės šalies priežiūros institucija. Lietuvos bankas bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje sutartis yra taip pat pasirašęs su Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Rusijos kredito įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Tokios sutartys leidžia tokioms institucijoms stiprinti bendradarbiavimą, koordinuoti veiklą, keistis

1. Apsvarstyti 2001 m. gruodžio 17 d. - 2002 m. vasario 20 d. atlikto AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) veiklos inspektavimo rezultatai.

Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu, LŽŪB vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Nustatyta, kad bankas, grupuodamas paskolas, nepilnai laikėsi patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių reikalavimų.

Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, LŽŪB įpareigotas juos pašalinti iki 2002 m. gegužės 2 d. 

2. Išklausyta informacija apie atlikto bendro Lietuvos banko ir Lenkijos nacionalinio banko Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S. A. Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatus.

Pažymėta, kad nustatyti trūkumai, susiję su Lietuvos bankui teikiama informacija, inspektavimo metu buvo pašalinti. Lenkijos nacionalinio banko Bankų priežiūros generalinis inspektoratas nurodymus inspektavimo metu nustatytų veiklos trūkumų šalinimui numato pateikti bendroje viso AB Kredyt Bank inspektavimo ataskaitoje 2002 m. gegužės mėn.

Tai buvo pirmas kartas kai Lietuvoje veikiančio užsienio banko skyriaus inspektavimą atliko Lietuvos ir užsienio šalies kredito įstaigų priežiūrą vykdančios institucijos. Toks inspektavimas atliktas remiantis 2000 m. tarp Lietuvos banko ir Lenkijos Nacionalinio banko vadovų pasirašyta sutartimi “Dėl bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje”.

Lietuvos bankas vykdydamas kredito įstaigų priežiūrą atlieka pilną Lietuvoje veikiančių komercinių bankų ir dalinį užsienio bankų skyrių inspektavimą. Už užsienio bankų skyrių priežiūrą yra atsakinga banko kilmės šalies priežiūros institucija.

Lietuvos bankas bendradarbiavimo bankų veiklos priežiūros srityje sutartis yra taip pat pasirašęs su Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Rusijos kredito įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis. Tokios sutartys leidžia tokioms institucijoms stiprinti bendradarbiavimą, koordinuoti veiklą, keistis informacija, labiau unifikuoti priežiūros standartus.

3. Nutarta paskelbti 10 Lt monetą, skirtą Klaipėdai (iš serijos ,,Lietuvos miestai”), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 2002 m. kovo 27 d.

Moneta pagaminta iš vario ir nikelio lydinio (Cu75Ni25), masė 13,15 g, skersmuo - 28,70 mm. Monetos briaunoje yra užrašas: KLAIPĖDAI - 750. Tiražas 5000 vnt.

Monetos reverse pavaizduoti Klaipėdos miesto fragmentai, miesto herbas, užrašas ,,Klaipėda“. Averse - Klaipėdos uostas, valstybės herbas, užrašai ,,Lietuva“, ,,10 litų“, ,,2002“.

Tai trečioji moneta iš serijos ,,Lietuvos miestai”. Monetos autorius - Rimantas Eidėjus, kuris taip pat sukūrė monetą skirtą Kaunui.

Monetų bus galima įsigyti Lietuvos banko kasose Vilniuje (Totorių g. 2), Kaune (Maironio g. 25) ir Klaipėdoje (Naujojo uosto g. 16). 

4. Nutarta pagaminti 35 mln. vnt. 1 ct nominalo apyvartinių monetų.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. pabaigoje baigsis šio nominalo monetų atsargos.