Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos p osėdyje Patvirtinta Lietuvos banko (LB) 2001 m. finansinė ataskaita ir išklausyta 2001 m. LB biudžeto vykdymo ataskaita. Per 2001 m. LB gavo 351,98 mln. Lt pajamų ir turėjo 211,57 mln. Lt išlaidų. Pelnas sudarė 140,41 mln. Lt. Didžiąją pajamų dalį sudarė pajamos gautos iš užsienio atsargų valdymo, o išlaidų - palūkanos už indėlius, užsienio atsargų valdymo, personalo ir administracinės, pinigų gamybos ir jų apyvartos išlaidos. Pelnas paskirstytas: 37,38 mln. Lt įstatiniam kapitalui, 41 mln. Lt atsargos kapitalui. Likusi dalis - 62,03 mln. Lt įmokama į valstybės biudžetą

Patvirtinta Lietuvos banko (LB) 2001 m. finansinė ataskaita ir išklausyta 2001 m. LB biudžeto vykdymo ataskaita.

Per 2001 m. LB gavo 351,98 mln. Lt pajamų ir turėjo 211,57 mln. Lt išlaidų. Pelnas sudarė 140,41 mln. Lt.

Didžiąją pajamų dalį sudarė pajamos gautos iš užsienio atsargų valdymo, o išlaidų - palūkanos už indėlius, užsienio atsargų valdymo, personalo ir administracinės, pinigų gamybos ir jų apyvartos išlaidos.

Pelnas paskirstytas: 37,38 mln. Lt įstatiniam kapitalui, 41 mln. Lt atsargos kapitalui. Likusi dalis - 62,03 mln. Lt įmokama į valstybės biudžetą