Lietuvos bankas
2010-09-22

2004 metų gruodžio pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 21,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 1,5 mlrd. litų arba 7,2 procento.Pinigų kiekis P1 per gruodžio mėn. padidėjo 887,4 mln. litų arba 7,7 procento

2004 metų gruodžio pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 21,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 1,5 mlrd. litų arba 7,2 procento.

Pinigų kiekis P1 per gruodžio mėn. padidėjo 887,4 mln. litų arba 7,7 procento ir metų pabaigoje buvo lygus 12,5 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje ir indėliai iki pareikalavimo litais atitinkamai padidėjo 189,9 ir 697,5 mln. litų. Nefinansinių įmonių ir fizinių asmenų indėliai iki pareikalavimo litais per mėnesį padidėjo 382,4 ir 530,9 mln. litų, o kitų institucijų – sumažėjo 215,8 mln. litų.

Kvazipinigai 2004 m. gruodžio mėnesį padidėjo 581,9 mln. litų arba 6,7 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 9,3 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 189,5 mln. litų, iš jų daugiausia padidėjo fizinių asmenų šie indėliai – 155,1 mln. litų. Antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis – padidėjo 392,4 mln., iš jų nefinansinių įmonių šie indėliai padidėjo 388,6 mln. litų.

Pagrindiniai P2 priešiniai – grynasis užsienio turtas ir vidaus kreditas gruodžio mėn. taip pat didėjo. Grynasis užsienio turtas padidėjo 224,1 mln. litų arba 3,4 procento iki 6,7 mlrd. litų. Vidaus kreditas padidėjo 1,2 mlrd. litų arba 6,6 procento ir metų pabaigoje buvo lygus 18,6 mlrd. litų. Gruodžio mėnesį grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 569,1 mln. litų daugiausia dėl to, kad 613,9 mln. litų sumažėjo centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke. Kreditas privačiam sektoriui per mėnesį padidėjo 527,8 mln. litų, iš jo kreditas nefinansinėms įmonėms ir fiziniams asmenims atitinkamai padidėjo 297,9 ir 223,1 mln. litų.

Per 2004 metus pinigų kiekis P2 padidėjo 4,2 mlrd. litų arba 24,1 procento. Iš jo pinigų kiekis P1 ir kvazipinigai atitinkamai padidėjo 1,9 ir 2,3 mlrd. litų arba 18,4 ir 32,7 procento. Grynasis užsienio turtas per metus padidėjo 49,4 mln. litų, o vidaus kreditas – 5,4 mlrd. litų arba 41,0 procento. Vidaus kredito didėjimą labiausiai įtakojo 2,4 mlrd. litų arba 26,7 procento padidėjęs kreditas nefinansinėms įmonėms bei 2,1 mlrd. litų arba 81,8 procento – kreditas fiziniams asmenims.

Pinigų apžvalga

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 112004 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 507,06 731,1224,13,4
Užsienio turtas13 240,913 714,4473,63,6
Įsipareigojimai užsieniui6 733,96 983,4249,53,7
VIDAUS KREDITAS17 413,318 564,11 150,96,6
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-431,0138,1569,1-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams408,1411,83,60,9
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

91,788,5-3,3-3,5
Pretenzijos privačiam sektoriui15 502,416 030,2527,83,4
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 842,11 895,653,52,9
PINIGAI11 584,612 472,0887,47,7
Pinigai apyvartoje4 931,35 121,2189,93,9
Indėliai iki pareikalavimo6 653,37 350,8697,510,5
KVAZIPINIGAI8 711,69 293,4581,96,7
Indėliai užsienio valiutomis3 927,24 319,6392,410,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 784,44 973,8189,54,0
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 624,13 529,7-94,3-2,6

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.