Lietuvos bankas
2010-09-22

Stodama į Europos Sąjungą, Lietuva įsipareigojo ateityje įsivesti eurą, kuris leis mūsų šaliai pasinaudoti bendros Europos Sąjungos valiutos privalumais

Stodama į Europos Sąjungą, Lietuva įsipareigojo ateityje įsivesti eurą, kuris leis mūsų šaliai pasinaudoti bendros Europos Sąjungos valiutos privalumais. Įvertinęs euro naudą ir būtinybę visapusiškai pasirengti valiutos keitimui, Lietuvos bankas mano, kad 2007 m. sausio 1 d. diena yra tinkamiausia data įvesti eurą Lietuvoje, sausio 18-ąją, antradienį spaudos konferencijoje Vilniuje pareiškė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas.

Jis žurnalistams pristatė euro įvedimo Lietuvoje svarbiausius darbus, kuriuos numato atlikti Lietuvos bankas per artimiausius porą metų rengdamasis euro įvedimui. Tai teisinės bazės tvarkymas, logistinis ir organizacinis pasirengimas, visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis.

2005 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos bankas parengs Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą, kurį perduos svarstyti suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms. Lietuvos bankas siūlys tokį įstatymą priimti kiek įmanoma anksčiau, kad būtų sukurtos palankios sąlygos valstybės institucijoms, verslui ir gyventojams pasirengti pinigų keitimui.

Lietuvos banko nuomone, Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projekte turėtų būti išdėstytos gyventojų ir įmonių sąskaitų bankuose, balansų, vertybinių popierių, akcijų, socialinių, kitų išmokų perskaičiavimo eurais principai (taip pat ir dėl perskaičiuotų sumų apvalinimo), dviejų valiutų – lito ir euro – apyvartos laikotarpio trukmė, litų išėmimo iš apyvartos proceso reglamentavimas, dviejų kainų (litais ir eurais) skelbimo prekių etiketėse, sąskaitose už paslaugas, atlyginimų, pensijų dviejomis valiutomis nurodymo laikotarpis ir kiti šio reikalavimo aspektai. Šiame įstatyme bus siūloma fiksuoti įpareigojimus valstybės institucijoms pakeisti savo reguliuojamų sričių teisės aktus, susijusius su valiutos pakeitimu (dėl socialinių išmokų, mokesčių, apskaitos ir pan.).

Įvedus eurą 2007 m. sausio 1 dieną, įmonių balansai, įstaigų, įmonių ir gyventojų įsipareigojimai bei sutartys, visos gyventojų sąskaitos bankuose litais būtų perskaičiuotos į eurus pagal nustatytas procedūras.

Preliminariu Lietuvos banko vertinimu, dvi savaites iki 2007 m. sausio 14 d. – mokėjimo priemonė būtų euras, tačiau mokėti už prekes ir paslaugas grynaisiais pinigais būtų galima ir litais (dviejų valiutų apyvartos laikotarpis). Nuo 2007 m. sausio 15 d. – euras taptų vienintele teisėta mokėjimo priemone.

Lietuvos bankas siūlys, kad komerciniai bankai 3-6 mėnesius po euro įvedimo litų banknotus ir monetas į eurus keistų nemokamai. Vėliau komerciniai bankai litus tam tikrą laiką dar keistų, tačiau už šią paslaugą galėtų imti komisinį atlygį.

Lietuvos bankas litus į eurus keis nemokamai neribotą laiką Lietuvos banko kasose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

 Redakcijų dėmesiui:

Antradienį spaudos konferencijoje taip pat pristatyti Lietuvos kredito įstaigų veiklos 2004 metais preliminarūs rezultatai. Visa apžvalga paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje.