Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 273,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 273,0 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai, lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 216,6, 49,2 ir 3,7 mln. litų. Pinigų atsargą 1,1 mlrd. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, tačiau 56,2 mln. litų mažino operacijos su nerezidentais, ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 766,2 mln. litų daugiau nei nupirko.

Gruodžio mėnesį užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai sumažėjo 517,3 ir 613,9 mln. litų.

Per 2004 metus pinigų atsarga padidėjo 461,3 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai ir komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis atitinkamai padidėjo 457,4 ir 106,4 mln. litų, o lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose sumažėjo 106,3 mln. litų. Pinigų atsargą 2,2 mlrd. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis. Šį padidėjimą daugiausia slopino tai, kad Lietuvos bankas per 2004 metus pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 1,6 mlrd. litų daugiau nei nupirko.

Per 2004 metus užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai atitinkamai sumažėjo 419,9 ir 742,9 mln. litų. Užsienio turtą 1,6 mlrd. litų mažino užsienio valiutos pardavimas komerciniams bankams, 582,8 mln. litų mažino Lietuvos banko operacijos su nerezidentais, o šį mažėjimą slopino 1,5 mlrd. litų padidėjusio operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Lietuvos banko balansas

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 112004 12Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 545,89 028,4-517,3-5,4
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
11,010,9-0,1-1,2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,9-0,0-0,0
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS252,3265,513,25,2
IŠ VISO TURTO9 823,09 318,8-504,2-5,1
PINIGŲ ATSARGA6 728,77 001,7273,04,1
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 372,95 589,5216,64,0
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI148,112,3-135,8-91,7
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 084,81 470,9-613,9-29,4
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,329,40,10,3
KAPITALO SĄSKAITOS802,3794,1-8,1-1,0
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI29,810,4-19,4-65,0
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 823,09 318,8-504,2-5,1

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 112004 12Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
73,766,0-7,7-10,5

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.