Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta pritarti Lietuvos Respublikos (LR) užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo ir LR Pinigų įstatymo pakeitimų projektui bei pateikti jį svarstyti LR Vyriausybei. Priėmus minėtų įstatymų pataisas būtų leista atsiskaityti užsienio valiuta Lietuvoje šalių susitarimu bei panaikintas reikalavimas gauti Lietuvos banko (LB) leidimą sąskaitoms užsienio valstybių bankuose atidaryti. Juridiniai asmenys būtų įpareigoti tik pranešti apie užsienio valstybėse atidarytas sąskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pataisos parengtos atsižvelgiant užsienio šalių (Vokietijos, Suomijos, Švedijos ir kt.) praktiką. Jos supaprastins ir palengvins ūkio subjektų atsiskaitymus. Dabar galiojantys įstatymai leidžia užsienio valiutą naudoti tik mokėjimams bei atsiskaitymams su užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis, esančiais ne Lietuvoje. 2. Nutarta leisti AB Vilniaus bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, patvirtintus 2002 m. vasario 19 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime. 3. Nutarta išduoti Kvėdarnos kredito unijai licenciją verstis kredito unijos įstatuose nurodyta veikla. Kvėdarnos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų ? Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos gyventojų kredito įstaiga. Tai 43-oji Lietuvoje veikianti kredito unija. 4. Nutarta leisti steigti Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU). LCKU yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta kredito įstaiga. LCKU veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, priima indėlius, teikia paskolas. Kiekvienas steigėjas privalo LCKU steigimosi metu įsigyti ir apmokėti vieną 1000 Lt vertės pagrindinį pajų. Vyriausybė steigimo metu turi įsigyti vieną analogiško dydžio vertės pagrindinį pajų

1. Nutarta pritarti Lietuvos Respublikos (LR) užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo ir LR Pinigų įstatymo pakeitimų projektui bei pateikti jį svarstyti LR Vyriausybei.

Priėmus minėtų įstatymų pataisas būtų leista atsiskaityti užsienio valiuta Lietuvoje šalių susitarimu bei panaikintas reikalavimas gauti Lietuvos banko (LB) leidimą sąskaitoms užsienio valstybių bankuose atidaryti. Juridiniai asmenys būtų įpareigoti tik pranešti apie užsienio valstybėse atidarytas sąskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pataisos parengtos atsižvelgiant užsienio šalių (Vokietijos, Suomijos, Švedijos ir kt.) praktiką. Jos supaprastins ir palengvins ūkio subjektų atsiskaitymus.

Dabar galiojantys įstatymai leidžia užsienio valiutą naudoti tik mokėjimams bei atsiskaitymams su užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis, esančiais ne Lietuvoje.

2. Nutarta leisti AB Vilniaus bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, patvirtintus 2002 m. vasario 19 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

3. Nutarta išduoti Kvėdarnos kredito unijai licenciją verstis kredito unijos įstatuose nurodyta veikla.

Kvėdarnos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų ? Šilalės rajono Kvėdarnos seniūnijos gyventojų kredito įstaiga.

Tai 43-oji Lietuvoje veikianti kredito unija.

4. Nutarta leisti steigti Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU).

LCKU yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta kredito įstaiga. LCKU veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, priima indėlius, teikia paskolas.

Kiekvienas steigėjas privalo LCKU steigimosi metu įsigyti ir apmokėti vieną 1000 Lt vertės pagrindinį pajų. Vyriausybė steigimo metu turi įsigyti vieną analogiško dydžio vertės pagrindinį pajų ir 5299 papildomus pajus, kurių kiekvieno vertė po 1000 Lt ir kurie apmokami piniginiais įnašais

LCKU buveinė yra Kaune, Donelaičio g. 2. Valdybos pirmininkas R. Stankevičius.  

5. Nutarta iš dalies pakeisti ir papildyti Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles.

Taisyklių pakeitimai numato, kad prašymų keisti litus į eurus bei į JAV dolerius (ir atvirkščiai), o taip pat prašymų keisti kitas valiutas pateikimo Lietuvos bankui terminas pratęsiamas iki 15 val.

Be to, taisyklių pakeitimo projekte siūloma padidinti indėlininkui mokėtiną palūkanų normą už lėšas sąskaitose SST - nuo 90 proc. iki 100 proc. kiekvieną savaitę TVF nustatomos palūkanų normos, už terminuotuosius indėlius eurais ir JAV doleriais - nuo 96 proc. LIBID iki LIBOR normos, sumažintos tik 0,15 procentiniu punktu, kuri buvo skelbta Londono tarpbankinėje rinkoje prieš dvi darbo dienas iki lėšų įskaitymo į terminuotojo indėlio sąskaitą ir buvo artimiausia indėlio terminui. Taip pat siūloma atskirais atvejais mokėti palūkanas indėlininkui, jeigu jis nutraukia terminuotąjį indėlį arba atsiima jo dalį anksčiau, negu nurodyta indėlio sutartyje.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Finansų ministerijos pageidavimus, susijusius su valstybės iždo lėšų valdymu.

6. Nutarta iš dalies pakeisti Proginių monetų išleidimo 2002 - 2003 m. planą.

Pakeitimai sumažina proginės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, kurią rengiamasi išleisti į apyvartą 2002 m. II ketvirtį dalyvaujant tarptautinėje programoje “Išsaugokime gamtą”, tiražą nuo 5000 iki 3000 vnt.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad įvykus tarptautinės programos rengėjų (kompanija MDM) organizaciniams pasikeitimams, pasikeitė naujai sukurtos organizacijos WCI (World Coin International) politika išleidžiamų proginių monetų platinimo klausimais. WCI pageidauja nurodyti maksimalų galimą, bet ne konkretų monetų, kurias ji įsipareigotų platinti kiekį ir tik vėliau, atsižvelgiant į paklausą rinkoje, pateiktų atskirą užsakymą papildomam monetų kiekiui.

Atsižvelgiant į tai, kad toks pageidavimas nebūtų palankus Lietuvos numizmatinei rinkai, priimtas sprendimas, kad monetų tiražas turėtų būti tikslus ir sumažintas iki minėto dydžio.

Pagal Proginių monetų išleidimo 2002 - 2003 m. planą, dar šiais metais į apyvartą planuojama išleisti proginę monetą, skirtą Trakų piliai (iš serijos “Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai). 2003 m. į apyvartą bus išleistos monetos, skirtos Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms, Vilniaus katedrai (iš serijos “Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai) bei XXVIII Olimpiados žaidynėms Atėnuose.