Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2004 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 276,5 mln. litų ir sudarė 501,1 mln. litų. Tai labiausiai lėmė

Einamosios sąskaitos balansas. 2004 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 276,5 mln. litų ir sudarė 501,1 mln. litų. Tai labiausiai lėmė padidėję prekybos bei pajamų balansų deficitai. 2003 m. lapkričio mėn. ESD sudarė 511,3 mln. litų.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., prekių eksportas sumažėjo 5,7 procento, o importas 1,4 procento padidėjo. Palyginti su 2003 m. lapkričio mėn., prekių eksportas padidėjo 24 procentais, o prekių importas – 19,8 procento.

2004 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 12,4 procento, o paslaugų importas – 19 procentų, todėl lapkričio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo tik 12,8 mln. litų ir sudarė 149 mln. litų. Palyginti su 2003 m. lapkričio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 9,8 procento, o paslaugų importas tik 1,2 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 41,4 mln. litų.

2004 m. lapkričio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 187,6 mln. litų (spalio mėn. buvo 136,1 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 45,7 mln. litų (spalio mėn. buvo 47,6 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 53,4 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis sumažėjo 20,4 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras pajamų balanso deficitas, palyginti su spalio mėn., padidėjo 73,8 mln. litų (sudarė 135,6 mln. Lt).

2004 m. lapkričio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas sudarė 101,7 mln. litų. Dėl sumažėjusių nerezidentų pervedimų šalies juridiniams asmenims teigiamas einamųjų pervedimų balansas, palyginti su spalio mėn., sumažėjo 6,4 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas. 2004 m. lapkričio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (143,3 mln. Lt) rodė grynuosius mokėjimus, o nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (895,6 mln. Lt) – bendras grynąsias įplaukas, iš kurių 130,9 mln. litų sudarė lėšos, gautos iš ES struktūrinių fondų, skirtos investiciniams projektams Lietuvoje finansuoti. Kapitalo sąskaitos lėšos kartu su grynosiomis užsienio investicijomis dengė 90,5 procento lapkričio mėn. einamosios sąskaitos deficito.

2004 m. lapkričio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 328,2 mln. litų. Palyginti su spalio mėn., šis srautas sumažėjo 43,8 mln. litų. Tai lėmė sumažėjusios nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2004 m. lapkričio mėn. sudarė 322,3 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2004 m. lapkričio mėn. buvo neigiamas (-99,3 mln. Lt). Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2004 m. lapkričio mėn. buvo teigiamas (376 mln. Lt). Šių investicijų grynasis teigiamas srautas susidarė dėl padidėjusių įsipareigojimų nerezidentams, t. y. išaugusių nerezidentų lėšų šalies komerciniuose bankuose bei Lietuvos banke.

2004 m. lapkričio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 138,7 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastys buvo Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis, kurios atsargas padidino 229,0 mln. litų, ir 89,4 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Oficialiąsias tarptautines atsargas 191,7 mln. litų sumažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su komerciniais bankais. 2004 m. lapkričio mėn. komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 194,4 mln. litų daugiau negu pardavė.