Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 108,9 mln. litų (2 638,1 mln. eurų, arba 3 594,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 506,7 mln. litų, arba 5,3 procento. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo

2004 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 108,9 mln. litų (2 638,1 mln. eurų, arba 3 594,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 506,7 mln. litų, arba 5,3 procento.

Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastys buvo tos, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 766,2 mln. litų daugiau negu pardavė ir 110,0 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat mažino ir tai, kad nerezidentai gruodžio mėn. nupirko iš Lietuvos banko 62,2 mln. litų užsienio valiutos. Oficialiąsias tarptautines atsargas 464,7 mln. litų padidino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis ir gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

Per 2004 metus oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo 419,4 mln. litų arba 4,4 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo ta, kad 2004 metais komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko 1,61 mlrd. litų užsienio valiutos daugiau negu pardavė. Atsargas taip pat mažino ir 185,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. 2004 metais Lietuvos banko ir centrinės valdžios institucijų operacijos užsienio valiutomis sudarė 1,48 mlrd. litų ir buvo didžiausias oficialiąsias tarptautines atsargas didinęs veiksnys. Atsargas taip pat didino ir didėjančios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis (106,3 mln. Lt) bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. 

Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2004 113 689,72 784,99 615,6218,90,1860,20,19 396,41 628,2827,7800,57 768,2--
2004 123 594,02 638,19 108,9206,30,1860,20,18 902,41 256,648,41 208,27 645,8--
2004 12 - 11
Pokytis:mln. Lt-95,7-146,7-506,7-12,60,00,00,0-494,1-371,6-779,3407,7-122,5--
procentais-2,6-5,3-5,3-5,80,0-1,3-1,3-5,3-22,8-94,21,5 k-1,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.