Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Apsvarstyti Suomijos Respublikos banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus dalinio inspektavimo, vykusio 2002 m. kovo 6 d. ? 20 d., rezultatai. Nutarta įpareigoti Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių iki 2002 m. birželio 1 d. įvykdyti inspektavimo ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

 1. Apsvarstyti Suomijos Respublikosbanko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus dalinio inspektavimo, vykusio 2002 m. kovo 6 d. - 20 d., rezultatai.

Nutarta įpareigoti Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių iki 2002 m. birželio 1 d. įvykdyti inspektavimo ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

Taip pat nutarta apie nustatytus teisės aktų trūkumus informuoti Nordea Bank Finland Plc ir Suomijos priežiūros instituciją.

2. Nutarta išduoti banko licenciją AB VB Būsto kreditų ir obligacijų bankui.

Išduota licencija leis AB VB Būsto kreditų ir obligacijų bankui priimti indėlius ir kitas gražintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarkyti, duoti ir imti paskolas, atlikti operacijas užsienio valiuta bei atlikti kitas Lietuvos banko (LB) teisės aktuose nustatytas operacijas.

3. Nutarta leisti AB Lietuvos žemės ūkio bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su valstybei nuosavybės teise priklausančių banko paprastųjų vardinių akcijų pardavimu strateginiam investuotojui Norddeutsche Landesbank Girozentrale.

4. Nutarta leisti UAB Sampo bankui steigti Kauno filialą.

5. Nutarta leisti Akademinei kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, išskyrus pakeitimą, kuriame išdėstytas narystės kredito unijoje kriterijus neatitinka Kredito unijų įstatymo nuostatai.

6. Apsvarstyti kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių per 2002 m. I-ąjį ketvirtį, rezultatai.

2002 m. I-ajame ketvirtyje inspektavimas buvo atliktas penkiose kredito unijose - „Vievio taupa“, „Jotijos kraštas“, Anykščių, „Giminėlė“ ir Kauno arkivyskupijos.

Įvertinus inspektavimo rezultatus, kiekviena unija buvo įpareigota iki nustatytos datos pašalinti trūkumus ir apie informuoti LB. Vykdydamos nurodymus kredito unijos laiku teikia informaciją apie trūkumų šalinimą.

7. Apsvarstyta LB biudžeto vykdymo 2002 m. I-ąjį ketvirtį ataskaita. Per šį laikotarpį LB uždirbo 85,27 mln. Lt pajamų ir patyrė 35,99 mln. Lt išlaidų. LB 2002 m. I-ojo ketvirčio pelnas ? 49,28 mln. Lt.