Lietuvos bankas
2010-09-22

Šių metų lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 20,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 169,6 mln. litų arba 0,8 procento. Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 249,6 mln. litų arba 2,2 procento ir lapkričio mėn. pabaigoje

Šių metų lapkričio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 20,3 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 169,6 mln. litų arba 0,8 procento.

Pinigų kiekis P1 per mėnesį padidėjo 249,6 mln. litų arba 2,2 procento ir lapkričio mėn. pabaigoje buvo lygus 11,6 mlrd. litų. P1 sudedamosios dalys – pinigai apyvartoje sumažėjo 10,6 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 260,2 mln. litų.

Kvazipinigai per lapkričio mėnesį sumažėjo 80,0 mln. litų arba 0,9 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 8,7 mlrd. litų. Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais per mėnesį padidėjo 171,4 mln. litų., iš jų nefinansinių įmonių indėliai padidėjo 74,6 mln. litų, o fizinių asmenų – 85,0 mln. litų. Antroji kvazipinigų sudedamoji dalis – indėliai užsienio valiutomis – sumažėjo 251,4 mln., iš jų nefinansinių įmonių šie indėliai sumažėjo 225,1 mln. litų.

Pagrindinių P2 priešinių - grynojo užsienio turto ir vidaus kredito kaita lapkričio mėn. buvo priešingų krypčių. Grynasis užsienio turtas sumažėjo 131,2 mln. litų arba 2,0 procento iki 6,5 mlrd. litų. Vidaus kreditas padidėjo 479,8 mln. litų arba 2,8 procento ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 17,4 mlrd. litų. Lapkričio mėnesį kreditas privačiam sektoriui padidėjo 383,0 mln. litų, iš jo kreditas nefinansinėms įmonėms padidėjo 167,1 mln. litų, o fiziniams asmenims – 216,3 mln. litų. Grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams per mėnesį padidėjo 135,5 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 102004 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 638,26 507,0-131,2-2,0
Užsienio turtas13 036,013 240,9204,91,6
Įsipareigojimai užsieniui6 397,96 733,9336,15,3
VIDAUS KREDITAS16 933,517 413,3479,82,8
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-566,5-431,0135,523,9
Pretenzijos vietiniams valdymo organams407,9408,10,30,1
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms

89,791,72,02,2
Pretenzijos privačiam sektoriui15 119,415 502,4383,02,5
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms

1 883,11 842,1-41,0-2,2
PINIGAI11 335,011 584,6249,62,2
Pinigai apyvartoje4 941,94 931,3-10,6-0,2
Indėliai iki pareikalavimo6 393,06 653,3260,24,1
KVAZIPINIGAI8 791,68 711,6-80,0-0,9
Indėliai užsienio valiutomis4 178,63 927,2-251,4-6,0
Terminuotieji ir taupomieji indėliai4 613,04 784,4171,43,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)3 445,13 624,1178,95,2

Pastabos

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.