Lietuvos bankas
2010-09-22
Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 32,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 40,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai sumažėjo 14,1 mln. litų. Pinigų atsargą 266,4 mln.

Pinigų atsarga per mėnesį padidėjo 32,1 mln. litų, iš jos lėšos komercinių bankų korespondentinėse sąskaitose padidėjo 40,3 mln. litų, o išleisti į apyvartą grynieji pinigai sumažėjo 14,1 mln. litų. Pinigų atsargą 266,4 mln. litų didino operacijos su centrinės valdžios institucijomis, tačiau 51,0 mln. litų mažino operacijos su nerezidentais, ir tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 194,4 mln. litų daugiau nei nupirko.

Lapkričio mėnesį užsienio turtas padidėjo 117,7 mln. litų, o centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo 37,4 mln. litų.

Lietuvos banko balansas
(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 102004 11Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS9 428,19 545,8117,71,2
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
4,14,1--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
10,911,00,10,7
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
9,99,90,00,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS249,1252,33,11,3
IŠ VISO TURTO9 702,19 823,0120,91,2
PINIGŲ ATSARGA6 696,66 728,732,10,5
iš jos CB išleisti į apyvartą pinigai
5 387,15 372,9-14,1-0,3
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI33,0148,1115,1348,6
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 122,22 084,8-37,4-1,8
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS29,329,30,00,0
KAPITALO SĄSKAITOS785,3802,317,02,2
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI35,629,8-5,8-16,3
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ9 702,19 823,0120,91,2

Pastabų straipsniai

(mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2004 102004 11Pokytis
mln. Lt%
TVF paskolos Lietuvos bankui----
TVF paskolos Finansų ministerijai
75,473,7-1,7-2,2

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.