Lietuvos bankas
2010-09-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko teikimą, Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus gruodžio 2-ąją paskyrė Darių Petrauską

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko teikimą, Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus gruodžio 2-ąją paskyrė Darių Petrauską Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju devyneriems metams. Šis dekretas įsigalioja nuo šiandien, gruodžio 3-osios.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas penktadienį naująjį LB pirmininko pavaduotoją pristatė Lietuvos banko kolektyvui.

Pastaruosius šešerius metus D. Petrauskas vadovavo LB Rinkos operacijų departamentui. Jis yra LB Investavimo komiteto narys, taip pat dirbo Pinigų rinkos komitete bei Fiskalinės ir monetarinės politikos derinimo komitete. D. Petrauskas yra ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) Rinkos operacijų komiteto narys.

D. Petrauskas gimęs Vilniuje 1971 metais. 1994-aisiais baigęs studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, jis gavo finansų ir kredito specialybės diplomą su pagyrimu.

1992-1993 metais D. Petrauskas dirbo Draudimo reikalų taryboje prie Finansų ministerijos.

Lietuvos banke jis dirba nuo 1993-ųjų rugpjūčio – iš pradžių Tarptautiniame departamente, vėliau Rinkos operacijų departamente. Šio departamento vadovu jis paskirtas 1998 metų gruodį.

Per daugiau kaip vienuoliką darbo Lietuvos banke metų D. Petrauskas dalyvavo daugelyje įvairių seminarų ir konferencijų pinigų politikos, užsienio atsargų valdymo, kitais centrinės bankininkystės, valstybės skolos valdymo, o taip pat makroekonominės politikos klausimais. 1997 metais jis Niujorke stažavosi JAV banke “Credit Suisse First Boston”.

LB valdybą sudaro 5 žmonės: Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du valdybos nariai.

Pagal Lietuvos banko įstatymą LB valdybos pirmininką skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu. LB valdybos pirmininko pavaduotojus ir valdybos narius skiria Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.